Regler

Er du ordblind, eller har du af andre årsager svært ved at læse og forstå vores regler, kan du med fordel tage et kig på denne video. Der kan dog være foretaget ændringer i reglerne, og derfor er det vigtigt altid at holde sig opdateret her på regelsiden, da det er disse, der gælder.

Bemærk:

 • Alt hvad spillere foretager sig på crafters.dk (chat, PvP, bygge og mine), bliver logget og gemt i en database.
 • At disse regler jævnligt bliver opdateret, så hold dig altid orienteret på website og forum!
 • Miningworld og dens underverdener (Nether og The End), er midlertidige verdener. Disse vil blive resat hver 6. måned, eller ved større opdateringer.
 • Ønsker man en ekstra Minecraftbruger på crafters.dk skal der udfyldes en ny ansøgning til denne (der skal ikke oprettes en ny forumbruger).
  Herefter kontaktes en administrator eller moderator ingame, som skal godkende og promote din nye Minecraftbruger.
  Man er selv ansvarlig for alle ekstra konti tilknyttet den oprindelige Crafter.

Følgende regler er gældende på crafters.dk

 1. Vi har ingen alderskrav. Dog ønsker vi at alle opfører sig modent og forstår at man på Crafters.dk er en del af et samfund. Vi forbeholder os derfor retten til at afvise en ansøgning, eller ekskludere en spiller hvis denne ikke er moden nok. Denne regel er også gældende under handel og ved brug af auktioner. Bevidste forsøg på at snyde folk tolereres ikke.

 2. Det er ikke tilladt at bruge hacks (Fly, X-ray o.s.v.) eller andre former for snyd på crafters.dk. Det er dermed heller ikke tilladt at bruge exploits (at udnytte fejl/bugs i spillet).
  Det er heller ikke tilladt at automatisere ting der ikke i forvejen kan automatiseres i vanilla Minecraft (F.eks. AFK fiskefarm).
  Vi gør opmærksom på at brug af hacks eller exploits resulterer i permban fra serveren.

 3. Der må ikke bygges stødende konstruktioner. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til: Sataniske symboler, racistiske kommentarer/symboler, pornografiske monumenter.

 4. Man har selv ansvar for sin egen Minecraft konto og alle handlinger der kan spores tilbage på den på crafters.dk.

 5. Det er ikke muligt at bruge villagers til at lave en ironfarm. Dette er slået fra på serveren.

 6. Farms må på ingen måde overstige 200 mobs/dyr (køer, grise, zombies, skeletons, o.s.v.). Et område (f.eks. en by) må maximalt have 200 mobs/dyr (f.eks. 100 køer, 50 får og 50 kyllinger). Det samme er gældende i ”mob farms”. Spawn ikke over 200 monstre – og meget gerne mindre (f.eks. 100) når der er mange spillere på serveren. Man kan kontrollere antallet af mobs/dyr der er foran dig ved at trykke på F3. Se efter den 4. linje oppe i venstre hjørne, hvor der står: ”E: tal/tal”. Det første tal er hvor mange entities der er foran dig.

 7. Afslut bygninger/projekter indenfor rimelig tid. Vi er ikke interesserede i at have en masse halvfærdige bygninger på serveren.

 8. Det er ikke tilladt at ændre på bygninger/konstruktioner man ikke selv har opført. Søg tilladelse fra ejeren inden der tages materialer eller redskaber fra kister/ovne o.s.v., man ikke selv har placeret.

 9. Respekter naboer! Byg mindst 20 blokke fra andres konstruktioner, medmindre andet er aftalt. Hvis der er tale om et større projekt, bør afstanden til andres konstruktioner være væsentligt større. I spawnbyen gælder 5 blokke. Admingruppen beslutter hvad der indgår i spawnbyen.

 10. Man må ikke invadere andres miner. Der gøres krav på en mine ved at sætte et skilt med sit navn. Skiltet skal placeres synligt. Graves der ind i en mine, hvor man ser et sådan skilt, skal retningen ændres og hullet dækkes til.

 11. Det er forbudt at bygge kæmpe reklameskilte med eget navn. Store reklameskilte er generelt ikke velkomne medmindre de har andet formål end ”Se mig!”.

 12. Når der bruges lava, skal det placeres et sikkert sted, således at det ikke rammes ved et uheld.

 13. Fælder, konstruktioner eller forhold, der kan skade andre spillere, skal være tydeligt afmærket med skilte.

 14. Materialer der hentes på overfladen skal hentes så skånsomt som muligt, og området efterlades så det ser naturligt ud. Skal der bruges større mængder af et givent materiale SKAL det hentes i Mining World, hvor det ikke er nødvendigt at tage hensyn til miljøet.

 15. Fæld træer helt – inklusive blade, da de ikke forsvinder hvis man forlader en chunk. Plant mindst ét nyt træ. Denne regel gælder også store svampe.

 16. Det er ikke tilladt at efterlade ”single-block”-konstruktioner (1×1). Dette betyder også at tårne lavet af svampe eller træer (stablet ovenpå hinanden) ikke er tilladt. Mining World, og dens underverdener er undtaget. Bemærk at såkaldte “paddehatte” vis funktion er at beskytte sig selv fra endermen ikke er tilladt at bygge i den permanente End verden, medmindre det er udformet som et reelt byggeri.

 17. Det er som hovedregel ikke tilladt at lave flyvende/svævende konstruktioner medmindre det er noget der kan flyve/svæve i virkeligheden (f.eks. en flyvemaskine) eller i et eventuelt fantasiunivers (F.eks. svævende stearinlys som i Harry Potter universet).
 18. Bygges der bro eller sti over vand, skal det være muligt at passere under og/eller igennem, i en båd (en spiller i en båd fylder 2 blokke over vandoverfladen).

Bemærk at regel 14 til og med 18 IKKE gælder i Mining World.