Kommandoer

Teleporte
/server Viser hvilke servere der er mulighed for at skifte til.
/server [servernavn] Teleporter dig til den server du vælger, der hvor du sidst forlod den. F.eks. “/server Novus”
/warp trade Teleporter dig til trade.
/spawn Teleporter dig til spawn i normal world, uanset hvor du er henne på serveren.
/mvspawn Teleporter dig til spawn i den world du er i. Hvis du er i Mining World, kommer du til spawn i Mining World.
/home Viser listen over dine homes (du kan have op til 5 homes, pr. server).
/home [navn] Teleporter dig til det home du skrev i [navn]. F.eks. “/home mithjem”.
/sethome [navn] Sætter et home med det valgte navn. F.eks. “/sethome mithjem”.
/delhome [navn] Sletter det valgte home. F.eks. “/delhome mithjem”.
/back Teleporter dig til det sidste sted du teleporterede fra, eller til det sted du døde.
/warp pend Teleporter dig til den permanente The End
/warp pnether Teleporter dig til den permanente Nether
Økonomi – Kommandoer til Auction House
/ah Giver adgang til Auction House, hvor du kan købe og sælge ting. Virker kun i normal world.
/ah sell [Pris] F.eks. “/ah create 200″ – sætter den/de ting du har i hånden til salg for 200 bobs.
/balance Viser hvor mange bobs du har på din spillerkonto.
/pay [spiller] [beløb] F. eks “/pay Zicy 100″ – Vil overføre 100 bobs til spilleren Zicy fra din spillerkonto til Zicy’s spillerkonto.
Dette skal bekræftes efterfølgende ved at skrive kommandoen igen.
Låse
/lwc Viser en liste over kommandoer.
/cprivate Låser et genstand. Bemærk at kister, som det eneste, altid låses automatisk til den spiller der sætter den.
/cmodify Tilføjer spllere der skal adgang. F.eks. vil “/cmodify pars” give spilleren “Pars” adgang til den låste genstand.
/cremove Fjerner en lås fra den næste genstand der slås på.
/cinfo Ser hvem der har låst den næste genstand du slår på.
/cpersist Husker den næste låse-kommando der skrives, indtil der skrives “/cpersist” igen.
/chopper on Tillader at en hopper kan få adgang til kisten. Dette er standard.
/chopper off Gør at en hopper ikke kan få adgang til kisten. Dette er ikke standard men en mulighed man kan tilvælge. Husk at vi logger placeret blokke så vi kan udmærket se hvis en hopper er placeret og hvem der har gjort det!
Redstone aktiveres kun, hvis spilleren har adgang til det objekt som skal aktivere det.
Hvis der placeres en trykplade foran en låst dør, er det kun dem som har adgang til døren der kan aktivere den via den satte trykplade.
Følgende ting kan låses på crafters.dk:
-kiste, trædør, jerndør, lem, skilt, nodeblok, jukeboks, håndtag, træknap, stenknap, stentrykplade og trætrykplade.
Private beskeder
/m [navn] [besked] Sender en privat besked til en anden spiller. F.eks. “/m Pars Hejsa, må jeg låne et par diamanter?”.
/r [besked] Sender et svar til den sidste spiller du modtog en privat besked fra. F.eks. “/r Tak for lån af diamanterne!”.
Creative Server
/plot help Ingame hjælpemenu
/plot claim Overtag den ledige grund du står på (du kan have op til 2 grunde).
/plot auto Tildeler automatisk nærmeste ledige grund ift. spawn (du kan have 2 grunde).
/plot home Teleporterer dig til din grund.
/plot visit [navn] Teleporter dig til en anden spillers grund. F.eks. “/plot visit xcanner”.
/plot clear Fjerner alle blokke på din grund.
/plot [navn] Tilføjer/fjerner spillere der kan bygge på din grund. F.eks “/plot trust xcanner”.
/plot [navn] Tilføjer/fjerner spillere der kan bygge på din grund, men KUN når du selv er online. F.eks. “/plot add Pars”.
/plot kick [navn] Kicker den valgte spiller fra din grund. F.eks. “/plot kick xcanner”.
/plot info Viser information om grunden, blandt andet hvem der har claimet denne grund.
/plot delete Sletter det plot du er på, vis er ejeren af dette plot
Andet
/ny Giver et “standard” svar til defaults. Skal kun bruges når de spørger om hjælp. (Du skal være på samme server som defaults, når du bruger kommandoen. Ellers kan de ikke se den.)
/ny vis Viser den besked der sendes, når “/ny” kommandoen bruges. Kontrollér venligst hvad “/ny” indeholder før den tages i brug.
/glist Viser hvilke spillere der er online og på hvilke servere de befinder sig.
/mvwho Viser i hvilke worlds spillere befinder sig i på den server du er på.
/lag Viser den aktuelle server status. Der er ikke serverlag med mindre TPS er nede omkring 10. 20 TPS er max.
/sd Slår “deathmessages” fra, så du ikke kan se hvem der dør og af hvad.
/compass Viser hvilken vej du kigger (north, south, east, west).
/afk Sætter dig som “AFK” (away from keyboard).