Kommandoer

Teleporte
/serverViser hvilke servere der er mulighed for at skifte til.
/server [servernavn]Teleporterer dig til den server du vælger, der hvor du sidst forlod den. F.eks. “/server Tertius”.
/warp tradeTeleporterer dig til trade (gælder kun Novus og Senex).
/spawnTeleporter dig til spawn i normal world, uanset hvor du er henne på serveren.
/mvspawnTeleporter dig til spawn i den world du er i. Hvis du er i Mining World, kommer du til spawn i Mining World.
/homeViser listen over dine homes (du kan have op til 5 homes, pr. server, + bed).
/home [navn]Teleporterer dig til det home du skrev i [navn]. F.eks. “/home mithjem”.
/sethome [navn]Sætter et home med det valgte navn. F.eks. “/sethome mithjem”.
/delhome [navn]Sletter det valgte home. F.eks. “/delhome mithjem”.
/backTeleporterer dig til det sidste sted du teleporterede fra, eller til det sted du døde. For at få adgang til denne kommando skal du stemme på serveren. Det gør du med /vote.
Økonomi – Kommandoer til handel
/balanceViser hvor mange bobs du har på din spillerkonto.
/pay [spiller] [beløb]F. eks “/pay Pars 100″ – Vil overføre 100 bobs til spilleren Pars fra din spillerkonto til Pars’ spillerkonto.
Låse
/lwcViser en liste over kommandoer.
/cprivateLåser en genstand. Bemærk at kister, som det eneste, altid låses automatisk til den spiller der sætter den.
/cmodifyTilføjer spllere der skal adgang. F.eks. vil “/cmodify pars” give spilleren “Pars” adgang til den låste genstand.
/cremoveFjerner en lås fra den næste genstand du slår på.
/cinfoSer hvem der har låst den næste genstand du slår på.
/cpersistHusker den næste låse-kommando der skrives, indtil der skrives “/cpersist” igen.
/chopper onTillader at en hopper kan få adgang til kisten. Dette er standard.
/chopper offGør at en hopper ikke kan få adgang til kisten. Dette er ikke standard men en mulighed man kan tilvælge. Husk at vi logger placeret blokke så vi kan udmærket se hvis en hopper er placeret og hvem der har gjort det.
Redstone aktiveres kun, hvis spilleren har adgang til det objekt som skal aktivere det.
Hvis der placeres en trykplade foran en låst dør, er det kun dem som har adgang til døren der kan aktivere den via den satte trykplade.
Følgende ting kan låses på crafters.dk:
-kiste, trædør, jerndør, lem, skilt, nodeblok, jukeboks, håndtag, træknap, stenknap, stentrykplade og trætrykplade.
Private beskeder
/m [navn] [besked]Sender en privat besked til en anden spiller. F.eks. “/m Pars Hejsa, må jeg låne et par diamanter?”.
/r [besked]Sender et svar til den sidste spiller du modtog en privat besked fra. F.eks. “/r Tak for lån af diamanterne!”.
Creative Server
/plot helpIngame hjælpemenu
/plot claimOvertag den ledige grund du står på (du kan have op til 6 grunde).
/plot autoTildeler automatisk nærmeste ledige grund ift. spawn (du kan have 6 grunde).
/plot homeTeleporterer dig til din grund.
/plot visit [navn]Teleporter dig til en anden spillers grund. F.eks. “/plot visit Pars”.
/plot clearFjerner alle blokke på din grund.
/plot [navn]Tilføjer/fjerner spillere der kan bygge på din grund. F.eks “/plot trust Pars”.
/plot [navn]Tilføjer/fjerner spillere der kan bygge på din grund, men KUN når du selv er online. F.eks. “/plot add Pars”.
/plot kick [navn]Kicker den valgte spiller fra din grund. F.eks. “/plot kick Pars”.
/plot infoViser information om grunden, blandt andet hvem der har claimet denne grund.
/plot deleteSletter det plot du er på – kan kun bruges på dit eget plot.
Andet
/glistViser hvilke spillere der er online og på hvilke servere de befinder sig.
/mvwhoViser i hvilke worlds spillere befinder sig i på den server du er på.
/lagViser den aktuelle server status. Der er ikke serverlag med mindre TPS er nede omkring 10. 20 TPS er max.
/sdSlår “deathmessages” fra, så du ikke kan se hvem der dør og af hvad.
/compassViser hvilken vej du kigger (north, south, east, west).
/afkSætter dig som “AFK” (away from keyboard).
/voteGiver et link til minecraft-mp.com, hvor der kan stemmes for adgang til /back.
/mapGiver et link til kortet over Tertius, på hjemmesiden.
/modSender en besked til moderatorerne på Discord. Skriv også hvad det drejer sig om, fx “/mod der er ny spiller”.