Ændring til Traincart opsætningen

Flere spillere har efter indførslen af Traincart, forespurgt om det vil være muligt at få ændret således at minecarts igen kan benyttes til at transportere mobs.

Efter nærmere undersøgelse af mulighederne, har vi ændret i opsætningen så minecarts kan kollidere med spillere og mobs.
Med denne ændring kan minecarts igen benyttes til at transportere mobs.

Når nu minecarts kan kollidere med spillere, er der den bemærkning at hvis man står i vejen for en minecart der kommer kørende vil man blive skubbet til siden, så minecarten kan kører forbi.

Nyt AFK kick system

Der har været utilfredshed fra spillere over at man fx blev kicket for at stå AFK, mens man var den eneste, spiller online på serveren.

Derfor har vi udskiftet vores AFK kick system, således at det nu er bestemt af antallet af spillere der er online om AFK kick er aktiv eller ej, i stedet for indenfor bestemte tidspunkter.

Betingelserne er derfor nu at hvis der er 8 spillere eller derover online vil AFK kick blive aktiveret.
Hvis AFK kick er aktivt vil man blive kicket efter at man har været markeret som AFK i 5 min.

Handelscentrum på Crafters.

Der har været et stort ønske om at serveren skulle have et handelscentrum.
Et område hvor spillere kunne handle med hinanden, ved hjælp af Chestshop.
Det er meningen at dette skal erstatte vores /ah market plugin.

Efter et fremragende oplæg fra Handelsstadsforeningen, er første spadestik nu taget til serverens nye handelscentrum.
Handelsområdet kommer til at ligge her:
LINK til worldmap.

Vil du hjælpe til med klargøringen, så kontakt foreningen, og hør hvad du kan hjælpe med.

Der er oprettet et nyt forum: LINK,
hvor udmeldinger fra Handelsstadsforeningen kan findes.

Hele projektet er offentligt, men er spillerdrevet, lige i Crafters ånd.

Handelsstadsforeningen består af: Gumz1110, Nielsen74 og Mikk3lG.

Neovo1999 stopper som Moderator.

Efter en snak med neovo, må jeg oplyse at neovo1999 træder tilbage som Moderator.
Beslutningen er truffet da tiden til Minecraft er blevet mindre på det seneste.

Tak til neovo for indsatsen med at hjælpe spillere, og gøre Crafters.dk til en god server at spille på.