Nyt AFK kick system

Der har været utilfredshed fra spillere over at man fx blev kicket for at stå AFK, mens man var den eneste, spiller online på serveren.

Derfor har vi udskiftet vores AFK kick system, således at det nu er bestemt af antallet af spillere der er online om AFK kick er aktiv eller ej, i stedet for indenfor bestemte tidspunkter.

Betingelserne er derfor nu at hvis der er 8 spillere eller derover online vil AFK kick blive aktiveret.
Hvis AFK kick er aktivt vil man blive kicket efter at man har været markeret som AFK i 5 min.

Handelscentrum på Crafters.

Der har været et stort ønske om at serveren skulle have et handelscentrum.
Et område hvor spillere kunne handle med hinanden, ved hjælp af Chestshop.
Det er meningen at dette skal erstatte vores /ah market plugin.

Efter et fremragende oplæg fra Handelsstadsforeningen, er første spadestik nu taget til serverens nye handelscentrum.
Handelsområdet kommer til at ligge her:
LINK til worldmap.

Vil du hjælpe til med klargøringen, så kontakt foreningen, og hør hvad du kan hjælpe med.

Der er oprettet et nyt forum: LINK,
hvor udmeldinger fra Handelsstadsforeningen kan findes.

Hele projektet er offentligt, men er spillerdrevet, lige i Crafters ånd.

Handelsstadsforeningen består af: Gumz1110, Nielsen74 og Mikk3lG.

Neovo1999 stopper som Moderator.

Efter en snak med neovo, må jeg oplyse at neovo1999 træder tilbage som Moderator.
Beslutningen er truffet da tiden til Minecraft er blevet mindre på det seneste.

Tak til neovo for indsatsen med at hjælpe spillere, og gøre Crafters.dk til en god server at spille på.

Status på: stem for at få /back.

Det går fremragende med vores tiltag, hvor du skal stemme på https://minecraft-mp.com/server/197652/vote/ , for at få adgang til /back kommandoen.

Nogle enkelte har oplevet problemer, men ellers kører teknikken som den skal.

Vi har flyttet os 719 pladser på den globale liste, siden vi startede for 14 dage siden. Og ligger idag nr. 588.
Det betyder en 4. plads på den listen over danske servere, og det er bestemt ikke urealistisk at nå højere, men det kræver Jeres stemmer.
Der er kun 180 points til næste plads.

Vi har i denne måned indtil nu, haft besøg af 69 nye spillere, hvoraf de 14 er blevet Crafter.
Det har altså en effekt, at vi ligger højt på listen.

Et lille tip til de som har flere accounts, eller har flere personer i husstanden der skal stemme:
En stemme bliver logget på din IP-adresse, og kan kun bruges 1 gang i døgnet.
Skal du også stemme med en anden bruger, kan du bruge din mobiltelefon til at stemme på, bare den kører på mobilt netværk.

Minecraft-mp.com holder øje med de afgivne stemmer, så lad være med at misbruge dette til at stemme med samme bruger flere gange i døgnet.
Det ville være meget ærgeligt at vi blev slettet fra serverlisten. Vi kan se hvem, og hvornår der stemmes.