Nyt moderator Team.

Da Relgus gav mig hans opsigelse som moderator, gav det mig anledning til at træde et skridt tilbage, og se på det setup vi har kørt på Serverteamet.

Jeg har i mit forsøg på at lægge afstand mellem Serverråds-arbejde og Moderator arbejde, skabt et setup hvor der er meget stor afstand mellem jeg selv og mod teamet.
Det er min fejl, og det vil jeg forsøge at ændre på i det følgende:

Moderatorholdet har gjort et godt stykke arbejde, og de har været et sammentømret hold.
Når jeg nu udnævner en ny moderator-ansvarlig kan det være svært for denne at overtage et så stærkt fællesskab, så jeg har brugt lejligheden til at sige pænt tak for samarbejdet til vores nuværende hold.
Nogen gange skal der en ny start til, hvis man vil skabe en ny succes.

På denne måde kan der opbygges et nyt hold, med et nyt stærkt fællesskab.

Jeg har udnævnt ninjastick til Moderator ansvarlig. Han har en stor erfaring fra tidligere, som admin og moderator, og jeg er sikker på at han kan få bygget et nyt hold op.

Første moderatorudnævnelse er FedeAnderzen, som har sagt ja til en tur mere i manegen. Fede har været moderator i en lang årrække tidligere. Han skal sammen med ninja være rygraden i det nye team.

Endnu engang vil jeg takke det tidligere team, for deres store indsats på serveren.

Relgus stopper som Moderator

Relgus har meddelt mig, at han ønsker at stoppe som Moderator.

Der skal ikke være nogen tvivl om at Relgus har trukket et meget stort læs, og udført et stort og godt arbejde, både som Moderator og som ansvarlig for Moderator gruppen.

Det har været 6 gode år, og jeg vil synes at Relgus skal have en meget stor tak for alle de timer han har brugt på at arbejde for Crafters.

Ninjastick indtræder i Serverrådet

Jeg har spurgt ninjastick og han havde lyst til at være en del af Serverrådet, og det har han til min store tilfredshed, takket ja til.

Ninja har en lang historie på Crafters, og har begge ben plantet solidt på de værdier som Crafters er bygget op omkring.
Ingen kan være i tvivl om at ninja har en mening om alt ;) og de meninger vil jeg gerne drage nytte af i arbejdet med Crafters fremtid.

Velkommen til.