Reset af Mining world i dag kl 16:00

Edit: Mining world er blevet resat.

Som tidligere udmeldt i forbindelse med opdatering af serveren til 1.15.2, så resettes Mining world i dag (4/4-20).
Reset vil blive udført kl. 16:00.

Så hvis man endnu ikke har fået hentet de sidste ting fra Mining world i nu, så har man indtil kl. 16:00.

De verdener som bliver resat er.
Novus,

 • Miningworld
 • Miningworld Nether
 • Miningworld The End

Senex,

 • PvP

Opdatering til 1.15.2 gennemført

Opdateringen til 1.15.2 er blevet gennemført, uden støre problemer.

Som tidligere udmeldt vil der blive resat verdener lørdag d. 4 April i løbet af dagen.

De verdener som vil bliver resat d. 4 April kan ses her under.
Novus

 • Miningworld
 • Miningworld Nether
 • Miningworld The End

Senex

 • PvP

Det vil sige at I har 17 dage til at få ryddet jeres farme mm. i Mining World hvis det er noget som i ønsker at beholde.

Opdatering til 1.15

Vi er klar med opdateringen til 1.15.2.
Opdateringen vil blive foretaget onsdag aften d. 18 Marts.

Der vil blive foretaget reset af de midlertidige verdener, dette vil ske lørdag d. 4 April i løbet af dagen.
De verdener som vil bliver resat er listet her under.

Novus

 • Miningworld
 • Miningworld Nether
 • Miningworld The End

Senex

 • PvP

Status på lag på serveren

Nogle har måske bemærket at serveren kører bedre end den har gjort længe.
Årsagen til dette er at vi har valgt at skifte fra det Minecraft serversoftware som hedder Spigot til PaperMC.
PaperMC er en fork af Spigot som har fokus på at optimere performance.(Med “fork” menes en videreudvikling baseret på Spigots software)

Hvorfor har vi ikke skiftet før nu ?
Det simple svar er at jeg ikke har haft sat mig nok ind i PaperMC før nu.
Mit indtryk af PaperMC har altid været, at de havde flere optimeringer til serveren, men at dette var på bekostning af store ændringer til den spiloplevelse man ville opleve på serveren.
Dette har vist sig ikke at være tilfældet.
Med PaperMC kan man ganske rigtigt optimere rigtigt mange servertunge processer, af hvilke vi har udvalgt de der gav mening.
Man KAN også ændre på selve vanilla spiloplevelsen. Dette har vi naturligvis beholdt uændret.

Når vi kigger på de data vi har indsamlet omkring performance, kan vi se at TPS’en har ligget meget mere stabilt, siden vi skiftede til PaperMC på Novus.
Ligeledes hører vi meldinger fra spillere om at de syntes serveren har kørt bedre den seneste tid. Her er en måling der viser at TPS stort set er stabil siden skiftet til PaperMC:

På baggrund af dette, skifter vi til PaperMC på alle servere.
Siden vi kan dokumentere en forbedring i performance, prøver vi at sætte auto AFK-kick systemet tilbage til 8 spillere før det aktiveres. Grænsen har længe været på 6 spillere.

Ændring til Traincart opsætningen

Flere spillere har efter indførslen af Traincart, forespurgt om det vil være muligt at få ændret således at minecarts igen kan benyttes til at transportere mobs.

Efter nærmere undersøgelse af mulighederne, har vi ændret i opsætningen så minecarts kan kollidere med spillere og mobs.
Med denne ændring kan minecarts igen benyttes til at transportere mobs.

Når nu minecarts kan kollidere med spillere, er der den bemærkning at hvis man står i vejen for en minecart der kommer kørende vil man blive skubbet til siden, så minecarten kan kører forbi.

Nyt AFK kick system

Der har været utilfredshed fra spillere over at man fx blev kicket for at stå AFK, mens man var den eneste, spiller online på serveren.

Derfor har vi udskiftet vores AFK kick system, således at det nu er bestemt af antallet af spillere der er online om AFK kick er aktiv eller ej, i stedet for indenfor bestemte tidspunkter.

Betingelserne er derfor nu at hvis der er 8 spillere eller derover online vil AFK kick blive aktiveret.
Hvis AFK kick er aktivt vil man blive kicket efter at man har været markeret som AFK i 5 min.