Ændring til Traincart opsætningen

Flere spillere har efter indførslen af Traincart, forespurgt om det vil være muligt at få ændret således at minecarts igen kan benyttes til at transportere mobs.

Efter nærmere undersøgelse af mulighederne, har vi ændret i opsætningen så minecarts kan kollidere med spillere og mobs.
Med denne ændring kan minecarts igen benyttes til at transportere mobs.

Når nu minecarts kan kollidere med spillere, er der den bemærkning at hvis man står i vejen for en minecart der kommer kørende vil man blive skubbet til siden, så minecarten kan kører forbi.

Nyt AFK kick system

Der har været utilfredshed fra spillere over at man fx blev kicket for at stå AFK, mens man var den eneste, spiller online på serveren.

Derfor har vi udskiftet vores AFK kick system, således at det nu er bestemt af antallet af spillere der er online om AFK kick er aktiv eller ej, i stedet for indenfor bestemte tidspunkter.

Betingelserne er derfor nu at hvis der er 8 spillere eller derover online vil AFK kick blive aktiveret.
Hvis AFK kick er aktivt vil man blive kicket efter at man har været markeret som AFK i 5 min.

Opdatering gennemført

Opdateringen til 1.14.4 er hermed gennemført, uden problemer.

Mining World vil blive resat onsdag d. 18 september. Eventuelle konstruktioner og værdigenstande man ønsker at beholde skal derfor være hentet inden d. 18 september, eller vil de gå tabt.

Edit: Miningworld er blevet resat

Opdatering til 1.14

Vi er klar til at opdatere serveren til 1.14.4
Vi opdatere serveren onsdag d. 4 September kl. 13:00.
Den forventede nede tid er 3 timer, men formentlig kortere.

Der vil efter opdateringen til 1.14.4 er gennemført, kommer der en udmelding om hvornår Mining World bliver resat.

Midlertidig 1.14 server

I forbindelse med at vi venter på at det sidste bliver klar til at vi kan opdatere serveren til 1.14, har vi opsat en midlertidig server, som kan tilgås fra Lobby’en via den portal der hedder ”TEMP”

Denne midlertidige server kører med 1.14.2.
På 1.14 verdenen er ”mobgrifing” deaktiveret i en radius på 500 blokke fra spawn, men bemærk at der stadig spawner mobs indenfor disse 500 blokke.
Hvis man vælger at bygge udenfor de 500 blokke, er ”mobgrifing” aktiv altså mobs kan ødelægge blokke.

Husk at serverens regler også er gældende på denne midlertidige server.
Denne midlertidige 1.14 server vil når resten af serveren opdateres til 1.14 blive lukket igen.

Auction House

Erstatningen for Market er nu klar til brug, det hedder Auction House.

Auction House kan tilgås via kommandoen /ah hvor man kan se og købe de ting der er blevet sat til salg.

Man kan selv sætter ting til salg via kommandoen /ah sell [pris]
Dette vil sætte det som du har i din hånd til salg på Auction House til din angivne pris.

Hvis man vil annullere en ting som man har sat til salg på Auction House, gøres dette ved at skrive /ah og derefter trykke på diamanden nede i venstre hjørne.
Herefter kan man se de ting som man har sat til salg og kan annullere dem, ved blot at trykke på den item som man ønsker at annullere auktionen på.

De ting som annulleres/ udløber kan findes ved at bruge kommandoen /ah expired eller igennem GUI’en.
Alle auktioner udløber efter 90 dage, og vil derefter kunne afhentes via /ah expired