Invitation til Crafters 9 års fødselsdag.

Det er blevet September og vi nærmer os midten af måneden, hvilket betyder at vi igen kan invitere til Crafters fødselsdag.

Vi fylder denne gang 9 år og fejrer det vanen tro med manér. Vi har rystet posen i år så vi ikke gentager det samme hver gang.

Dagen du skal reservere er tirsdag den 17. september og programmet er:

  • 19:00 Fest og fællesbillede i Kagen på Senex
  • 19:15 Den hemmelige gave
  • 19:30 Den superhemmelige gave på Novus
  • 19:45 MobArena i Sandpyramiden på Senex

Kom glad og fest med os, der plejer at være stort fremmøde og da i har været artige hele året regner vi med godt vejr hele dagen.

AFK-kick test. Resultat og konklusion.

Hej Alle.

Vi har analyseret på de to ugers data som vi har indsamlet.
Vi er kommet frem til konklusionen at serverens TPS med AFK kick aktiv har været mere stabil og lagt højere i gennemsnit i løbet af uge 34 hvor AFK kick var aktiv.

Ud fra denne konklusion har vi valgt at aktivere AFK kick efter 10 min.

Det vil sige at efter 5 min. bliver man markeret AFK, ligesom man plejer.
Efter yderligere 5 min. vil man blive kicked ud på lobby’en, hvor man når man kommer tilbage blot kan benytte kommandoen /novus eller løbe igennem portalen så er man tilbage hvor man gik AFK.

Der er en undtagelse til ovenstående, i perioden 00:00 – 08:00 vil AFK kick ikke være aktiv.
Dermed kan denne periode benyttes hvis man har behov for at stå AFK i fx. en farm eller automatisk lager.

Data’en for de 2 uger er tilgængelig på forum via dette link:
https://crafters.dk/forum/viewtopic.php?f=25&t=8531

AFK-kick testes denne uge.

Vi er naturligvis meget opmærksomme på den lag der opleves på Minecraft serveren.
Det er noget vi arbejder målrettet mod at finde en løsning på.

I den forbindelse samler vi i denne uge (d.19/8-25/8), data, hvor vi ønsker at måle serverens belastning når det ikke er muligt at stå AFK.
Derfor er der i denne uge indført et AFK kick.

I praksis betyder dette at du efter 5 minutters inaktivitet bliver registreret som værende AFK (som det altid har været).
Efter ydeligere 1 minuts inaktivitet bliver du kicket til Lobbyen.

Det er vigtigt for os, at kunne måle præcist, og derfor ser vi meget strengt på en hvilken som helst omgåelse af AFK timeren.
Dette ligegyldigt, om det er en teknisk, eller fysisk anordning der gør at din spiller ikke går AFK.

Samtidig vil vi gerne have “bot-fri” uge. Er dette svært at overholde, kan et temp-ban ugen ud komme på tale.

Når og hvis der kommer et resultat ud af målingerne, vil vi gerne fremlægge dem for Jer.

Ændring i ledelsesstrukturen

Året 2019 har vist sig at være året hvor Minecraft har fået en revival på verdensplan og spiller antallet på Crafters er også stigende. Vi har ikke haft så stor tilstrømning i de seneste år som nu. Derfor er det også vigtigt at vi får justeret og tilpasset vores ledelsesstruktur så vi kan tilbyde den bedst mulige spiloplevelse for vores brugere.

Formålet med de seneste ændringer i ServerTeamet tilbage i februar, var at komme den kritik i møde som helt konkret gik på mere indragelse af spillere og større gennemsigtighed.

Det skulle også afslutte de uroligheder der opstod i forbindelse med kritikken.
Men ser vi tilbage på tiden siden februar, må jeg konstatere, at vi stadig oplever uro omkring nogle af de beslutninger der bliver taget.

ServerTeamet har været meget engagerede og ivrige i deres arbejde for at udvikle Crafters, og der har ikke været mangel på idéer.
Iveren efter at lytte mere til communitet, og at skabe en bedre server, har i nogle tilfælde betydet at der er truffet beslutninger som ville have haft godt af at blive tænkt mere grundigt igennem inden igangsætning.

Jeg vil gerne ændre på dette, og har derfor besluttet at arbejde videre med det forslag der er stillet om en slags “råd af spillere”, som kunne deltage i beslutningsprocesserne.

Det er min forventning at kvaliteten i det arbejde man udfører er højere, hvis man kun har én opgave at fokusere på. Derfor ser jeg det som en klar fordel at opdele moderator-arbejdet og beslutningsprocessen.

Fremover vil der i ServerTeamet være 2 teams:

Moderatorer
Disse vil være Crafters “politienhed”, der sørger for at opretholde ro og orden, og tager sig af regelbrud. De skal modtage nye spillere, og være behjælpelige hvis spillere er i tvivl om noget. Nøjagtigt ligesom nu.
Moderatorer skal ikke længere være med i beslutningsprocessen, hvor ændringer og nye tiltag diskuteres.

Serverråd
Beslutningsprocessen ligger hos Serverrådet.
Denne skal stå for den overordnede strategi og planlægning af serverens drift.
Nye tiltag og ændringer vil blive drøftet på møder, hvor der er afsat tid til at få belyst alle fordele og ulemper, så vi kan sikre at der bliver taget de rigtige beslutninger ift. Crafters værdier.

Medlemmer af Serverrådet er helt almindelige spillere på serveren. De modtager ingen farve i chatten, ingen fordele ingame eller andre goder.

Begge grupper bliver ledet af jeg selv, qua min rolle som Administrator.

Har du lyst til at være med?

I modsætning til tidligere, bliver det muligt for menige Craftere at kunne hjælpe til i Serverrådet, eller på moderatorholdet:

Hvis du mener at du har hvad der skal til, for at kunne hjælpe vores Moderatorer med at holde ro og orden, samt få hjulpet nye spillere i gang, vil der blive mulighed for at ansøge om en midlertidig post som Moderator.
Her vil du i en måned får lov at være med på holdet.
Send en ansøgning på forum, så vil du blive vurderet og måske få lov at hjælpe til.

Har du et forslag eller en ting du ønsker indført på serveren er der mulighed for at blive et midlertidig medlem af Serverrådet imens dit bidrag bliver implementeret, hvis det bliver vurdereret at det vil være den bedste løsning.

Om beslutningerne:

Inddragelsen af spillerne har været en stor del af ændringen i ledelsesstilen i år.
Alle nye ting har været lagt på forum og til diskussion eller afstemning.
Desværre har der ikke været ret stor interesse for at involvere sig fra spillernes side i diskussionerne, men dog lidt større deltagelse i afstemninger.

Det er ærgerligt at opbakningen ikke har været større, for med denne model bliver beslutnings processen forhalet i stor grad.
Det tager simpelthen meget længere tid at få noget gennemført, når alle skal høres og involveres. Det hæmmer ledelsen og bliver meget bureaukratisk.
Derfor vil Serverrådet i større grad tage beslutninger, og kun når det er ting der vedrører spillerne i større grad vil communitiet blive taget med på råd, eller bedt om at afgive deres stemme.
Dette burde sikre at vi får meget mere fra hånden og gøre serveren knap så tung at ændre.

Alle spillere kan fortsat komme med idéer og forslag på Forum, og disse vil alle blive taget med på Serverråds møderne.

Vi vil stadig have referater fra møderne, og grundige svar på de idéer der bliver fremlagt af communitiet.

Medlemmer:

Jeg har besat de 2 teams med spillere, med gode kompetencer ift. de opgaver disse skal løse.
Kærligheden til Crafters, og kendskabet til Crafters værdier har været en vigtig del af udvælgelsesprocessen.
Det har også været vigtigt for mig at vælge spillere til Serverrådet, der har forskellige synspunkter, og kan debattere disse på neutral og saglig vis. En sammensat gruppe med gode samarbejdsegenskaber.

Moderatorer:
Neovo1999, Relgus, Siig og Toeffe.
Svubber, Zicy og Emiellouis stopper som moderatorer, og skal have en stor tak for indsatsen.

Serverrådet:
Zicy, Farvader, FedeAnderzen og Emiellouis.

Administrator:
JacobBoTollak

Backend/ Teknisk chef:
Zicy

Jeg glæder mig til dette nye setup og samarbejde.
~JacobBoTollak 

Balladen om byggeriet i spawn.

De seneste dage har der været optræk til uenigheder på serveren, med samme tone som i januar.

Katalysatoren for denne opblussen af uenighed, er projektet med de offentlige farme i nærheden af Spawn. I har måske set det på mappet som en rund skive der er blevet bygget.

På ServerTeamets møde, har vi evalueret, og konkluderet at håndteringen af dette byggeri kunne have været håndteret bedre.

Byggeriet blev opført, uden at få afstemt om pladsen var tilstrækkelig. Det kom for derfor til at have en konsekvens for de omkringliggende bygninger. Noget der naturligvis er formuleret i regelsættet, og det skal vi også rette os efter.

Vi vælger derfor at nedtage byggeriet, og arbejde på et udkast til fremlæggelse til communitiet, hvor vi vil beskrive byggeriet, formålet med det, samt hvor vi gerne vil placere det.
Området ved spawn vil blive restaureret.

Et par ord om stemningen:

Det skuffer mig, at vi med denne sag, bevæger os i en retning, som vi længe har forsøgt at lægge afstand til.
Crafters er et åbent samfund, hvor det er i orden at være uenig. Det er i orden at ytre sig, så længe det foregår i en ordentlig tone.
Vi elsker gode forslag, og bruger tid på at behandle alle indkomne forslag på forum.

Dog havde vi i Januar en meget ubehagelig omgangstone på serveren, og det er denne tone der vender tilbage nu.
Lad mig derfor ridse nogle simple, men umiddelbart indlysende udsagn op:

Det er ikke acceptabelt at tale grimt og nedsættende om andre. Hverken direkte, eller mellem linierne.
Det er ikke acceptabelt at kommunikere i chatten med det ene formål at skabe splid, og fremprovokere reaktioner hos andre. Hverken offentligt eller privat.
Det er ikke acceptabelt, gennem sine handlinger, at forsøge at provokere, eller forsøge at få andre til “at slå først”.

Hvis man føler at man ikke kan overholde disse simple uskrevne regler, om almindelig god opførsel, bør man se sig om efter et nyt sted at “hygge” sig.

Jeg glæder mig over et Crafters, som kan fortsætte med at eksistere, på trods af kriser og spiller op- og nedgange.
Fordi vi tilbyder et spil, og en mulighed for et fællesskab, som måske tidligere har været større og mere deltagende, men som fortsat har noget at byde på.
Lad os få mere af denne adfærd, så vi også har et sted at være de næste mange år.

  • JacobBoTollak

Første afstemning om regler.

Efter en lidt længere periode end planlagt på 3 uger, hvor alle kunne være med i debatten omkring evt. regelændringer på regel nr. 1 til 5, er det tid til at stemme om resultatet.

Vi har opsat 5 afstemninger, hvor vi gerne vil have din mening om den endelige udformning af regelændringen.
Du finder dem her:
https://www.crafters.dk/forum/viewforum.php?f=52

Skulle en ændring blive forkastet, kommer den til debat endnu engang, for at vi kan finde frem til en tekst der kan accepteres.