Zicy træder tilbage

Efter længere betænkningstid, har zicy valgt at træde tilbage som backend ansvarlig og fra sin plads i Serverrådet.

Jeg har været meget glad for zicy’s hjælp med serveradministrationen, og som en god stemme i Serverrådet. Derfor kan jeg ærligt sige at jeg er ærgelig, men forstår de bevæggrunde som zicy har truffet sin beslutning ud fra.

Jeg selv og ninjastick overtager serverdriften. Vi har begge arbejdet med det tidligere, men trods dette er det et tab at zicy ikke længere har lysten.
Zicy har gjort det klart at han vil overdrage driften ordentligt, og bruger derfor tiden på at sætte ninja og jeg selv ind i hans arbejde, inden han stopper.

Tak for din store ihærdige indsats, hvoraf en del har været skjult for offentligheden. Men jeg ved hvor stort et arbejde der er lagt i backend arbejdet.

Livsis stopper i Serverrådet

Gårsdagens udmelding ang. moderatorholdet, falder naturligvis ikke i god jord hos alle.
Og på den baggrund har livsis meldt sin afsked til Serverrådet.

Jeg er glad for den tid livsis har været i Serverrådet, men det er klart at vi ikke kan fortsætte hvis vi er uenige om samarbejdet.
Det er dog helt sikkert, at livsis har gjort en god forskel i rådet, i den tid hun har været med.

Nyt moderator Team.

Da Relgus gav mig hans opsigelse som moderator, gav det mig anledning til at træde et skridt tilbage, og se på det setup vi har kørt på Serverteamet.

Jeg har i mit forsøg på at lægge afstand mellem Serverråds-arbejde og Moderator arbejde, skabt et setup hvor der er meget stor afstand mellem jeg selv og mod teamet.
Det er min fejl, og det vil jeg forsøge at ændre på i det følgende:

Moderatorholdet har gjort et godt stykke arbejde, og de har været et sammentømret hold.
Når jeg nu udnævner en ny moderator-ansvarlig kan det være svært for denne at overtage et så stærkt fællesskab, så jeg har brugt lejligheden til at sige pænt tak for samarbejdet til vores nuværende hold.
Nogen gange skal der en ny start til, hvis man vil skabe en ny succes.

På denne måde kan der opbygges et nyt hold, med et nyt stærkt fællesskab.

Jeg har udnævnt ninjastick til Moderator ansvarlig. Han har en stor erfaring fra tidligere, som admin og moderator, og jeg er sikker på at han kan få bygget et nyt hold op.

Første moderatorudnævnelse er FedeAnderzen, som har sagt ja til en tur mere i manegen. Fede har været moderator i en lang årrække tidligere. Han skal sammen med ninja være rygraden i det nye team.

Endnu engang vil jeg takke det tidligere team, for deres store indsats på serveren.

Relgus stopper som Moderator

Relgus har meddelt mig, at han ønsker at stoppe som Moderator.

Der skal ikke være nogen tvivl om at Relgus har trukket et meget stort læs, og udført et stort og godt arbejde, både som Moderator og som ansvarlig for Moderator gruppen.

Det har været 6 gode år, og jeg vil synes at Relgus skal have en meget stor tak for alle de timer han har brugt på at arbejde for Crafters.

Ninjastick indtræder i Serverrådet

Jeg har spurgt ninjastick og han havde lyst til at være en del af Serverrådet, og det har han til min store tilfredshed, takket ja til.

Ninja har en lang historie på Crafters, og har begge ben plantet solidt på de værdier som Crafters er bygget op omkring.
Ingen kan være i tvivl om at ninja har en mening om alt ;) og de meninger vil jeg gerne drage nytte af i arbejdet med Crafters fremtid.

Velkommen til.