Opdatering af regelsæt.

Vi vil gerne påbegynde en længere rejse, hvor regelsættet gennemgås, debatteres og opdateres.

Vi har valgt at fokusere på de enkelte regler, én af gangen, for at få størst mulig input fra spillerne til evt. ændringer.
Vi ønsker at høre JERES tanker omkring reglen, og JERES tanker omkring en evt. ny formulering.
For at sparke debatten igang, inkluderer vi ServerTeamets tanker omkring reglen, i de enkelte tråde.

Læs mere i “Idéer og Forslag” på forummet:

Regelgennemgangen kommer til at følge denne model:

 • Del 1: Ca. 5 regler af gangen, bliver lagt ud til debat på forum, i hver deres tråd.
 • Del 2: Efter 2 uger lukkes debatten, og Serverteamet tager forslag og kommentarer til gennemgang på et møde.
 • Del 3: En evt. ændring af de enkelte regler bliver udlagt til afstemning, blandt spillerne.
 • Del 4: En evt. afvisning af reglen, gør at proceduren køres igennem igen.

Toeffe ny moderator på serveren.

Kære Craftere.

Jeg har i dag valgt at udvide Serverteamet med en ny moderator.

Toeffe har længe været “helper”, og hjulpet Moderatorer med at opsnuse sager, og kicke eller tempbanne uartige spillere.
Det er ingen hemmelighed at Toeffe tidligere har været i unåde på serveren. Dette har jeg haft en snak med ham omkring, og vi er blevet enige om de tidligere straffe er udstået, og vi kigger fremad herfra.

Toeffes opførsel, og vilje til at hjælpe både på serveren, og med gøre admin og mods opmærksomme på udfordringer har gjort det naturligt at Toeffe skulle med i betragtningen af nye moderator emner.

Jeg glæder mig over at vi har fået Toeffe på holdet, som er meget aktiv og synlig på serveren.

Velkommen Toeffe.

-JacobBoTollak

Ændringer på Crafters.dk

I løbet af denne uge, er der kommet kog i gryderne her på Crafters.dk

Der har været ytret en stor utilfredshed, fra dele af spillerbasen, som føler at Crafters ikke længere handler om fællesskabet.
Det har skabt en ubehagelig stemning på forum, som der naturligvis skal tages hånd om.

Crafters værdier bygger i høj grad på communitiet, og det bedste for dette.
Derfor har jeg truffet nogle beslutninger, som skal ændre det landskab vi står i, i øjeblikket.
Det er beslutninger, som jeg mener vil give ro til at arbejde med løsninger til genoprettelse af tilliden mellem Serverteam og spillerbasen

Jeg har aftalt med Admins, at de træder et skridt tilbage, og overlader ledelsen af Serverteamet til en person, som ingen rødder har i nuværende grupperinger på serveren.
Dette for at mindske tilfælde hvor der kan opstå tvivl om forskelsbehandling pga. relationer

Den fremtidige Administrator, er derfor jeg selv: JacobBoTollak.
Jeg har tidligere stået i spidsen for Crafters.dk, og kender til de bagvedliggende systemer.
Ændringen er gældende pr. dags dato

Som I nok har set, har der været et stort fokus rettet mod enkeltpersoner i Serverteamet.
Uroen omkring deres personer, fylder ganske enkelt for meget til at disse vil være i stand til at udligne utilfredsheden omkring dem, selv med en hård og dedikeret indsats for serveren

Jeg har haft en snak med Ninjastick og FedeAnderzen, og er blevet enige med disse, om at de træder tilbage fra Serverteamet.
Derfor vil jeg gerne takke de 2, for deres lange og tro tjeneste, som uden tvivl har haft en kæmpe indflydelse på at Crafters har kørt så længe som det har gjort

Hvad skal der så nu ske?

Jeg har 3 visioner til det fremtidige Crafters.dk

 • Omstrukturer Serverteamets opbygning.
  • Arbejdet i serverteamet bliver i højere grad fordelt på specialister. En rolle som indebærer ansvar for den specifikke opgave, og opfølgning heraf, samt tilbagemelding til Administrator som er tovholder.
 • Skabe større gennemsigtighed i forhold til Serverteamets arbejde og beslutninger. Genskabe tillid.
  • Der er i den igangværende kritik, efterspurgt mere åbenhed ift. Serverteamets arbejde. Jeg er enig.
   Vi skal fremover gøre os umage med at synliggøre referater fra vores møder, samt være mere grundige i vores tilbagemeldinger.
   Jeg ønsker så vidt muligt at forsøge at behandle spillersager hurtigere, og ikke gemme dem til søndagsmøder.
 • Større spillerindflydelse på ændringer.
  • Spillerbasen skal indrages mere i beslutningstagen af ændringer på serveren. Der oprettes et nyt forum med mulighed for offentlig debat af mulige ændringer på serveren. Spillere kan også tilføje forslag til debat.

Jeg ser frem til det fremtidige forstærkede samarbejde, der gerne skulle udspringe af de visioner vi skal til at arbejde efter.

 • JacobBoTollak

Bank din Buddy

Bank din Buddy? Ja tak!


Men hvad skal vi banke hinanden i, nu på lørdag? Hop ind på forum og stem, så ses vi til en omgang tæsk ;)


http://www.crafters.dk/forum/viewtopic.php?f=25&t=8100