Balladen om byggeriet i spawn.

De seneste dage har der været optræk til uenigheder på serveren, med samme tone som i januar.

Katalysatoren for denne opblussen af uenighed, er projektet med de offentlige farme i nærheden af Spawn. I har måske set det på mappet som en rund skive der er blevet bygget.

På ServerTeamets møde, har vi evalueret, og konkluderet at håndteringen af dette byggeri kunne have været håndteret bedre.

Byggeriet blev opført, uden at få afstemt om pladsen var tilstrækkelig. Det kom for derfor til at have en konsekvens for de omkringliggende bygninger. Noget der naturligvis er formuleret i regelsættet, og det skal vi også rette os efter.

Vi vælger derfor at nedtage byggeriet, og arbejde på et udkast til fremlæggelse til communitiet, hvor vi vil beskrive byggeriet, formålet med det, samt hvor vi gerne vil placere det.
Området ved spawn vil blive restaureret.

Et par ord om stemningen:

Det skuffer mig, at vi med denne sag, bevæger os i en retning, som vi længe har forsøgt at lægge afstand til.
Crafters er et åbent samfund, hvor det er i orden at være uenig. Det er i orden at ytre sig, så længe det foregår i en ordentlig tone.
Vi elsker gode forslag, og bruger tid på at behandle alle indkomne forslag på forum.

Dog havde vi i Januar en meget ubehagelig omgangstone på serveren, og det er denne tone der vender tilbage nu.
Lad mig derfor ridse nogle simple, men umiddelbart indlysende udsagn op:

Det er ikke acceptabelt at tale grimt og nedsættende om andre. Hverken direkte, eller mellem linierne.
Det er ikke acceptabelt at kommunikere i chatten med det ene formål at skabe splid, og fremprovokere reaktioner hos andre. Hverken offentligt eller privat.
Det er ikke acceptabelt, gennem sine handlinger, at forsøge at provokere, eller forsøge at få andre til “at slå først”.

Hvis man føler at man ikke kan overholde disse simple uskrevne regler, om almindelig god opførsel, bør man se sig om efter et nyt sted at “hygge” sig.

Jeg glæder mig over et Crafters, som kan fortsætte med at eksistere, på trods af kriser og spiller op- og nedgange.
Fordi vi tilbyder et spil, og en mulighed for et fællesskab, som måske tidligere har været større og mere deltagende, men som fortsat har noget at byde på.
Lad os få mere af denne adfærd, så vi også har et sted at være de næste mange år.

  • JacobBoTollak

Midlertidig 1.14 server

I forbindelse med at vi venter på at det sidste bliver klar til at vi kan opdatere serveren til 1.14, har vi opsat en midlertidig server, som kan tilgås fra Lobby’en via den portal der hedder ”TEMP”

Denne midlertidige server kører med 1.14.2.
På 1.14 verdenen er ”mobgrifing” deaktiveret i en radius på 500 blokke fra spawn, men bemærk at der stadig spawner mobs indenfor disse 500 blokke.
Hvis man vælger at bygge udenfor de 500 blokke, er ”mobgrifing” aktiv altså mobs kan ødelægge blokke.

Husk at serverens regler også er gældende på denne midlertidige server.
Denne midlertidige 1.14 server vil når resten af serveren opdateres til 1.14 blive lukket igen.

Første afstemning om regler.

Efter en lidt længere periode end planlagt på 3 uger, hvor alle kunne være med i debatten omkring evt. regelændringer på regel nr. 1 til 5, er det tid til at stemme om resultatet.

Vi har opsat 5 afstemninger, hvor vi gerne vil have din mening om den endelige udformning af regelændringen.
Du finder dem her:
https://www.crafters.dk/forum/viewforum.php?f=52

Skulle en ændring blive forkastet, kommer den til debat endnu engang, for at vi kan finde frem til en tekst der kan accepteres.

Opdatering af regelsæt.

Vi vil gerne påbegynde en længere rejse, hvor regelsættet gennemgås, debatteres og opdateres.

Vi har valgt at fokusere på de enkelte regler, én af gangen, for at få størst mulig input fra spillerne til evt. ændringer.
Vi ønsker at høre JERES tanker omkring reglen, og JERES tanker omkring en evt. ny formulering.
For at sparke debatten igang, inkluderer vi ServerTeamets tanker omkring reglen, i de enkelte tråde.

Læs mere i “Idéer og Forslag” på forummet:

Regelgennemgangen kommer til at følge denne model:

  • Del 1: Ca. 5 regler af gangen, bliver lagt ud til debat på forum, i hver deres tråd.
  • Del 2: Efter 2 uger lukkes debatten, og Serverteamet tager forslag og kommentarer til gennemgang på et møde.
  • Del 3: En evt. ændring af de enkelte regler bliver udlagt til afstemning, blandt spillerne.
  • Del 4: En evt. afvisning af reglen, gør at proceduren køres igennem igen.

Performance og andet

Vi har på det seneste oplevet nogle problemer med performance på serveren.
Dette pga. vi har haft en indstilling, der nedsatte hopperhastigheden, når serveren var under stort pres.
Vi har igen fjernet denne indstilling, for at gøre hopperhastigheden den samme som i vanilla minecraft. Dette betyder naturligvis også at i fremover bedre vil kunne regne med funktionaliteten af jeres redstone maskiner.
Til gengæld er tps’en lavere end den var før, og dette vil vi selvfølgelig arbejde på at rette op på, uden at ændre på vanilla oplevelsen.

Desuden opdaterer vi serverens java version. Dette gør vi for at få de seneste funktioner og sikkerhedsopdateringer.
Det betyder, at ved middagstid den 4. maj, vil serveren blive lukket. Opdateringen vil tage cirka en halv time.

Vi har også ændret på vores portaler i spawn på Novus.
Fremover vil alle portalerne under spawn linke til de specifikke Mining-verdener.
Dette er en ændring vi har valgt at lave, da vi alt for ofte oplever, at det kan være svært for nye spillere at finde ud af, at man ikke skal mine i de permanente verdener.
Det er det vi har de midlertidige verdener til.
I stedet for portaler til de permanente verdener, vil man fremover kunne få adgang gennem “/warp Pend” og “/warp Pnether”.

Toeffe ny moderator på serveren.

Kære Craftere.

Jeg har i dag valgt at udvide Serverteamet med en ny moderator.

Toeffe har længe været “helper”, og hjulpet Moderatorer med at opsnuse sager, og kicke eller tempbanne uartige spillere.
Det er ingen hemmelighed at Toeffe tidligere har været i unåde på serveren. Dette har jeg haft en snak med ham omkring, og vi er blevet enige om de tidligere straffe er udstået, og vi kigger fremad herfra.

Toeffes opførsel, og vilje til at hjælpe både på serveren, og med gøre admin og mods opmærksomme på udfordringer har gjort det naturligt at Toeffe skulle med i betragtningen af nye moderator emner.

Jeg glæder mig over at vi har fået Toeffe på holdet, som er meget aktiv og synlig på serveren.

Velkommen Toeffe.

-JacobBoTollak